AUTORKA

 • Čierna diera

  Cena: 1. miesto Súťaž Jozefa Braneckého 2013  Prever si ma všetkými

  Desiatimi,

  Prehmataj moje prázdno.

  Môžem byť hocikým.

  Za otvorom do duše

  Musí byť pasca!


  Zo zovretej päste

  Vytrhnem ti slová,

  V náručí rozkvitnem

  Ako novoročný ohňostroj.

  Ak nedáš si pozor,

  Rozplyniem sa

  S posledným kryštálom

  Cukru na jazyku.


  Nepatrím ti tak

  Ako nevlastní ma

  Žiadna bunka môjho tela.

  Som vyhasnutá hviezda

  V šepote lampášov.